Poradenství v oblasti metrologie

Poradenství v oblasti metrologie a kalibrací měřidel

  • zajišťování metrologie dodavatelským způsobem (tzv. outsourcing)
  • konzultace v oblasti metrologie
  • poradenství v principech měření pro různé technologické aplikace
  • analýza současného stavu metrologického zabezpečení
  • optimalizace současného stavu metrologického zabezpečení
  • komplexní vypracování Metrologického řádu a jeho zavádění
  • zavádění evidování měřidel, evidence měřidel

Nedílnou součástí řídící dokumentace firmy by měl být "Metrologický řád", evidence měřidel a kalibrační listy k měřidlům.

Pokud si nejste v této oblasti zcela jisti se správností implementace a nebo nemáte tyto dokumenty zavedeny, neváhejte nás kontaktovat.