PROCESNÍ METROLOGIE - kalibrace u zákazníka

společnost I & CS spol. s r.o., se zabývá prodejem a servisem měřící techniky.

Mezi tyto činnosti patří i Kalibrace těchto přístrojů, které pro zákazníka standardně provádíme.

Nabízíme vám:

METROLOGIE

  • sono přístroj​​​​Metrologie je vědní a technický obor zabývající se měřením, měřícími jednotkami a metodami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějících měření (pokud mají pro metrologii význam). Do metrologie patří také ustanovení fyzikálních a materiálových konstant.

  • Metrologie se dělí na teoretickou, obecnou a aplikovanou.

  • Metrologie zasahuje významným způsobem do všech odvětví výroby, hospodářství, vědy a ochrany životního prostředí...

  • Metrologie se zabývá všemi činnostmi týkající se měření. A právě přesné měření je jednou z nutných podmínek, např. při směně zboží, pro zajištění kvality výroby, ale i jakékoli jiné efektivní činnosti.

Co je to kalibrace (cejchování) měřidel:

měření​​​​Cejchování je souhrn operací, jejichž úkolem je zjistit metrologické vlastnosti měřidla a potvrdit, že měřidlo vyhovuje daným předpisům.
U některých měřidel a měřicích přístrojů je předpisem (Metrologickým zákonem) stanoveno jejich periodické ověřování.

 

 

 

Kontaktní informace

I & CS spol. s r.o.
Markvartice 55
675 22, okres Třebíč
Česká republika
IČ:
60702532
DIČ:
CZ60702532

 

 

Bořivoj Fučík - jednatel společnosti
GSM: 608 882 211
Email: fucikb@epristroje.cz

Luděk Dufek - metrolog společnosti
GSM: 777 794 402
Email: metrolog@epristroje.cz